فرکانسهای جدید کانال VOA Persain و BBC و Euronews روی ماهواره‌های هاتبرد و نیل‌ست و ...

BBC

هاتبرد
فرکانس: ۱۲.۲۴۵ افقی
سیمبل ریت: ۲۷۵۰۰
اف.ای.سی: ۳/۴

یوتل ست W۳A
فرکانس: ۱۰.۷۲۰ افقی
سیمبل ریت: ۲۲۰۰۰
اف.ای.سی: ۱/۲

تل‌استار ۱۲
فرکانس: ۱۲.۶۰۸ افقی
سیمبل ریت: ۱۹۲۷۹
اف.ای.سی: ۲/۳

یوروبرد ۲ (عرب ست)
فرکانس: ۱۱۶۶۲ عمودی
سیمبل ریت: ۲۷۵۰۰
اف.ای.سی: ۳/۴


VOA:
Arabsat/Eurobird ==> 11,585MHz 3/4 27।500 MSym/s V ID: 175
Nilesat (AB4) =====> 11,355MHz 3/4 27।5 MSym/s V ID: 1004
Telstar 12 ========> 12,608MHz 2/3 19।279MSym/s H ID: 6
Asiasat-3 = =======> 4,040MHz 1/2 26।5 MSym/s H ID: 415


Euro News:
Hot Bird 6 ==> 12.597 h 27500
Asiasat 5 ==> 3.960 h 27500
Nilesat 101 ==> 12.015 v 27500
Hispasat 1C ==> 12.012 h 30000
Badr 4 at 26°East==> 12.073 h 27500
Türksat 3A at 42°East==> 11.095 h 30000
Astra 1M at 19.2°East==> 12.226 h 27500
Astra 1G at 31.5°East==>12.012 h 27500
Eurobird 1 at 28.2°East==> 12.560 h २७५००

هیچ نظری موجود نیست: